پلن های قیمتی طراحی وب سایت

 تمام سایت ها به صورت اختصاصی طراحی می شوند و به هیچ عنوان از قالب های آماده استفاده نمی شود .

پلن موفق

۸میلیون

پلن حرفه ای

۱۰میلیون

پلن VIP

۱۸ میلیون

پلن سفارشی

توافقی