پلن بهینه خود را انتخاب نمایید

پلن موردنظر خودرا انتخاب کنید و از طریق شماره تماس موجود درقسمت پایین وب سایت

با ماتماس گرفته و سفارش خودتون رومطرح بفرمایید.

وب سایت شخص

۴۷۰ ت

دامنه رایگان ir

نصب قالب وافزونه ها

چیدمان تا ۸ صفحه

نصب ssl

تنظیمات قالب

تنظیمات وردپرس

تنظیمات افزونه ها

آموزش بخش های ضروری

مشاوره انتخاب هاستینگ

پشتیبانی فنی به مدت ۱۰روز

کانفیگ کامل ووکامرس

نصب افزونه  اضاف

 تخفیف سایر خدمات

تنظیمات دکان

متصل  سازی سامانه پیامکی

ورود با کد تایید

ماژل مکان مشتری

وب سایت شرکتی

۷۰۰ ت

دامنه رایگان ir

نصب قالب وافزونه ها

چیدمان تا ۱۴ صفحه

نصب ssl

تنظیمات قالب

تنظیمات وردپرس

تنظیمات افزونه ها

آموزش بخش های ضروری

مشاوره انتخاب هاستینگ

پشتیبانی فنی به مدت ۱۵روز

کانفیگ کامل ووکامرس

نصب تا  ۲ افزونه  اضاف

تا ۱۰ درصد تخفیف سایر خدمات

تنظیمات دکان

متصل  سازی سامانه پیامکی

ورود با کد تایید

ماژل مکان مشتری

وب سایت فروشگاهی

۹۷۰ ت

دامنه رایگان ir

نصب قالب وافزونه ها

چیدمان تا ۱۸ صفحه

نصب ssl

تنظیمات قالب

تنظیمات وردپرس

تنظیمات افزونه ها

آموزش بخش های ضروری

مشاوره انتخاب هاستینگ

پشتیبانی فنی به مدت ۲۰روز

کانفیگ کامل ووکامرس

نصب تا ۴ افزونه  اضاف

تا۱۵درصد تخفیف سایر خدمات

تنظیمات دکان

متصل  سازی سامانه پیامکی

ورود با کد تایید

ماژل مکان مشتری

درخواست طراحی سایت