پلن بهینه خود را انتخاب نمایید

با ماتماس گرفته و سفارش خودتون رومطرح بفرمایید.
تلفن تماس :  09309540066

وب سایت شخصی

940 ت

دامنه رایگان ir

نصب قالب وافزونه ها

چیدمان تا 4 صفحه

نصب ssl

تنظیمات قالب

تنظیمات وردپرس

تنظیمات افزونه ها

آموزش بخش های ضروری

مشاوره انتخاب هاستینگ

پشتیبانی فنی به مدت 10روز

کانفیگ کامل ووکامرس

نصب افزونه  اضاف

 تخفیف سایر خدمات

تنظیمات دکان

متصل  سازی سامانه پیامکی

ورود با کد تایید

ماژل مکان مشتری

وب سایت شرکتی

1940 ت

دامنه رایگان ir

نصب قالب وافزونه ها

چیدمان تا 7 صفحه

نصب ssl

تنظیمات قالب

تنظیمات وردپرس

تنظیمات افزونه ها

آموزش بخش های ضروری

مشاوره انتخاب هاستینگ

پشتیبانی فنی به مدت 15روز

کانفیگ کامل ووکامرس

نصب تا  2 افزونه  اضاف

تا 10 درصد تخفیف سایر خدمات

تنظیمات دکان

متصل  سازی سامانه پیامکی

ورود با کد تایید

ماژل مکان مشتری

وب سایت فروشگاهی

3 م

دامنه رایگان ir

نصب قالب وافزونه ها

چیدمان تا 18 صفحه

نصب ssl

تنظیمات قالب

تنظیمات وردپرس

تنظیمات افزونه ها

آموزش بخش های ضروری

مشاوره انتخاب هاستینگ

پشتیبانی فنی به مدت 20روز

کانفیگ کامل ووکامرس

نصب تا 4 افزونه  اضاف

تا15درصد تخفیف سایر خدمات

تنظیمات دکان

متصل  سازی سامانه پیامکی

ورود با کد تایید

ماژل مکان مشتری