پلن طراحی وب سایت

وب سایت شخصی

3میلیون

دامنه رایگان ir

نصب قالب وافزونه ها

چیدمان تا 12 صفحه

نصب ssl رایگان

تنظیمات قالب

تنظیمات وردپرس

تنظیمات افزونه ها

آموزش بخش های ضروری

مشاوره انتخاب هاستینگ

پشتیبانی فنی به مدت 10روز

کانفیگ کامل ووکامرس

نصب افزونه  اضاف

تنظیمات دکان

متصل  سازی سامانه پیامکی

ورود با کد تایید

ماژول مکان مشتری

وب سایت شرکتی

6 میلیون

دامنه رایگان ir

نصب قالب وافزونه ها

چیدمان تا 18 صفحه

نصب ssl رایگان

تنظیمات قالب

تنظیمات وردپرس

تنظیمات افزونه ها

آموزش بخش های ضروری

مشاوره انتخاب هاستینگ

پشتیبانی فنی به مدت 15روز

کانفیگ کامل ووکامرس

نصب تا  2 افزونه  اضاف

تنظیمات دکان

متصل  سازی سامانه پیامکی

ورود با کد تایید

ماژول مکان مشتری

وب سایت فروشگاهی

8 میلیون

دامنه رایگان ir

نصب قالب وافزونه ها

چیدمان تا 18 صفحه

نصب ssl رایگان

تنظیمات قالب

تنظیمات وردپرس

تنظیمات افزونه ها

آموزش بخش های ضروری

مشاوره انتخاب هاستینگ

پشتیبانی فنی به مدت 20روز

کانفیگ کامل ووکامرس

نصب تا 4 افزونه  اضاف

تنظیمات دکان

متصل  سازی سامانه پیامکی

ورود با کد تایید

ماژول مکان مشتری