بعد کنجکاو شدم که بقیه یاسر ها دارن چه کاری میکنن؟!! رفتم تو گوگل سرچ زدم ... خب اول YAS رو دیدم , گفتم  خب اوکی اینکه خواننده هستش بازم نگاه کردم و یاسر بینام رو دیدم , که گویا ایشونم خواننده بود  جلوتر رفتم دیدم یاسر پارسا داریم , یاسر محمودی داریم که این ها هم خواننده بودن !!! یک لحظه به خودم شک کردم نکنه منم باید خواننده میشدم ؟۱ رفتم یک نگاهی به آخرین کاری که زده بودم کردم ... گفتم نه  بالاخره یک طراح سایتم میتونه آدم معروفی بشه  راستی شمام به این چیز ها دقت میکنید ؟؟